History

lekker een dag eruit

Kasteel Ophemert dateert in zijn oudste vorm van 1265. Het is niet precies bekend in welk jaar het kasteel werd gebouwd. Aangenomen wordt, dat de eerste eigenaar van het Huis te Ophemert (kasteel) Rudolf de Cock is geweest, die in 1265 zijn bezittingen rond Rhenoy ruilde met graaf Otto II van Gelre tegen diens bezittingen op de noordelijke oever van de Waal. De familie van Haeften hebben vanaf 1550 het langst het kasteel bewoond (350 jaar).

Door vererving is het kasteel aan het eind van de 19de eeuw in handen gekomen van de Schotse adelijke familie Mackay.

Vanaf 2009 heeft de adelijke familie van Dedem het kasteel in erfpacht.

Lees meer